Candan KURT
Psk. Candan KURT
Kocaeli
İngilizce
Psikolog
pskcandankurt@hotmail.com

Eğitim Bilgileri 

Lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünde tamamlamış ve ardından yine Doğuş Üniversitesinde uzmanlık eğitimine başlamıştır. Eğitim hayatı devam ederken hem bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek hemde bilimsel çalışmalara katkı sunmak amacıyla araştırma görevlisi olarak yer almıştır. Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi yatan hasta kliniğinde staj eğitimlerini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Klinik Alanda Kariyer Gelişim Programına katılarak, alan çalışmalarında kendisini geliştirmiştir. 2018 yılı içerisinde özel bir özel eğitim merkezinde Psikolog olarak ilk görevine başlamıştır. Klinik alanda kendisini geliştirmek adına, oyun terapisi, masal terapisi, bilişsel davranışçı terapi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, psikoterapi odasında klinik görüşmenin incelikleri, çocuk ve erişkin psikopatolojisini test ve ölçeklerle değerlendirme alanlarında hem teorik hemdesupervizyon eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklarda uygulanabilecek testler üzerine uzmanlığı vardır. Bunların yanı sıra seminer ve sempozyumlara katılarak bilimsel gelişmeleri yakından takip etmektedir. 2019 yılı itibariyle Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi’nde, çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarına hizmet vermektedir.

 

Uzmanlık Alanları

 Uzmanlık Alanları: Bebeklik Çağı Gelişimi, Bebeklik Çağı Gelişimi Değerlendirme, Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları (Takıntılar) Tikler, Korkular, Çocukluk Depresyonu, Sınav Kaygısı, Ebeveyn Eğitimi, Dikkat Eksikliği & Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Çocuk Gelişimi, Çocukta Kural ve Sınır Koyma, Çocuk Gelişimi takibi, Gelişim Gerilikleri, Çocukluk Çağı Travmaları, Öfke Kontrol Problemleri, Çocuklar için Oyun terapisi, Boşanma Dönemi Çocuk Psikolojisi ve Desteği, Yas süreci ve bunlara bağlı olarak gelişen davranış bozuklukları, Yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm, atipik otizm, Asperger , Rett sendromu vb.), korkular, fobiler.

-Oyun Terapisi

-Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi

-Masal Terapisi

 

Supervizyonları 

2018 – Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi ve Masal Terapisi,Supervizyon – Bilgelik Enstitüsü

2017 –  2018:Doğuş Üniversitesi, Yetişkin Bireylerde Psikoloji ve Bilişsel Davranışçı Terapi Programı,Supervizyon(İngilizce)(CognitiveBehavioralTherapy)

2017:Ruh Sağlığı Enstitüsü:Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi,Supervizyon

2017:Ruh Sağlığı Enstitüsü:Psikoterapi Odasında Klinik Görüşmenin İncelikleri ve Supervizyon

2016:Ruh Sağlığı Enstitüsü:Erişkin Psikopatolojisi Test ve Ölçeklerle Değerlendirme, Supervizyon

 

İş Deneyimleri

Aralık 2018-Şubat 2019 : Özel Beş Duyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi-Psikolog

Yrd.Doç.Dr.Engin Arik-2015-2016 ( bahar yarıyılı )- ( Araştırma Görevlisi-Unvan)

Yrd.Doç.Dr.Engin Arik-2014-2015 ( yaz dönemi )- ( Araştırma Görevlisi-Unvan)

 

 

Klinik Alanda Uyguladığı Testler 

-WISC IV

-Denver ll

-MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

-(TAT) Tematik Algı Testi

-(CAT) Çocuk Algı Testi

-SCL- 90

-Beck Depresyon Ölçeği

-BeckAnksiyete Ölçeği

-Beier Cümle Tamamlama Yetişkin Formu

-MMDM (Minimental Durum Muayenesi)

-Otomatik Düşünceler Ölçeği

-Ebeveyn Tutum Ölçeği

-Çift Uyum Ölçeği

-Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

-Bilişsel İçgörü Ölçeği

-Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

-HarrısLateralleştirme Testi

-Head Sağ Sol Testi

-AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

-Beier Cümle Tamamlama Çocuk Formu

-LouissaDussPsikanalitik Hikayeler Testi

-Goodenough Harris Yetişkin ve Çocuk

-CatellZeka Testi 2A,3A

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Gessel Gelişim Figürleri

-Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

-Kent E-G-Y Testi

-Porteus Labirenti Testi

 

Randevu Al