Gizem BAT
Psikolog Gizem BAT
İzmit
İngilizce
Psikolog
02623247000

HAKKINDA

Psikolog Gizem Bat, lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde burslu olarak tamamlamıştır. Klinik psikoloji staj deneyimini  İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesinde klinik eğitimini desteklemiştir. İstanbul Haliç Üniversitesinde Klinik Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamladıktan sonra bilişsel davranışçı terapi ekolü ile danışan görmeye başlamıştır.

Lisans eğitimi devam ederken Özel Eğitim Merkezlerinde ve Kassel Çocuk Esirgeme Kurumunda gönüllü çalışma deneyimi sağlamıştır. TEGV( Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ve TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) ile aktif gönüllü sosyal projelere katılım göstermektedir.  

Ümmü Kumru Özel Eğitim Merkezinde özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleriyle danışmanlık deneyimi sağladıktan sonra Özel İzmit Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarında uzun yıllar çocukların gelişim değerlendirmelerini takip ederek ailelerin tutumlarını destekleyici bireysel çalışmalar ile kurum psikoloğu olarak çalışma deneyimi sağlamıştır.

ICF onaylı Profesyonel Koçluk eğitimini aldıktan sonra kariyer koçluğu, lider koçluk, öğrenci koçluğu, yönetici koçluğu alanlarında ergen ve yetişkin danışanlarla çalışmaktadır.

Mindfulness uzmanlık eğitimi almış olup Klinikte Anksiyete Bozukluğunda Mindfulness, Mindful Yeme Bozukluğu, Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma, Mindful Beden ve Nefes Farkındalığı alanlarında çocuk,ergen ve yetişkinler ile çalışmaktadır.

Oyun Terapisi Eğitimi aldıktan sonra çocuklarla Okula Başlama ve Uyum Problemleri (Davranışsal problemler), Ailevi Yaşantıdaki Değişiklikler (Ölüm, Taşınma vb.), Uyku bozukluğu, Kaygılar ve Korkular (Fobiler ve Tikler), Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal,Cinsel) , Boşanma Sonrası Adaptasyon Zorlukları, Kardeş Kıskançlığı,  Ders Çalışma ve Okuma Problemleri, Evlatlık Alınma ve Edinilme Durumları alanlarında çalışmaktadır.

Yaratıcı Sanat Terapisi Eğitimi kapsamında Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk),  Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Fobiler), Yeme Bozuklukları  alanlarında çocuk, ergen ve yetişkinler ile çalışmaktadır.

Gazete yazıları yayımlamış ve seminer programları ile İzmit’te çeşitli özel kurumlarda psikolojik sağlamlık farkındalık alanında eğitimler vermeye devam etmektedir.

 

Çocuk Değerlendirme Testleri

  

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISCIV)- Türk Psikologlar Derneği

Denver II Gelişimsel Tarama Testi - Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Peabody Kelime Testi

Gessel Gelişim Testi

Cattel 2A Zeka Testi

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Koppitz İnsan Çizim Testi, Draw a Person

Aile Çiz Testi, Ağaç Testi, Bahçe Testi

Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Anksiyete Ölçeği

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği, Sosyal Fobi Ölçeği

I.Düzey Yanlış İnanç Testi, Sall Ann Testi

Beklenmedik İçerik Testi, Dondurma Kamyonu Testi

 I.Düzey Yanlış İnanç Testi, Chocolate Bar Testi

Zihin Kuramı ile Çocuk Göz Testi, Örtük Çağrışım Testi

Zihin Kuramı ile Çocuklar İçin Garip Hikayeler Testi

 

 Yetişkin Değerlendirme Testleri   

 

 MMPI - Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri 

  Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği

  Beck Umutsuzluk Ölçeği, BEIER Cümle Tamamlama Testi

  SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

  Kısa Semptom Envanteri

 

ÇALIŞMA ALANLARI  

Çocukluk Dönemi

 

Çocukluk Çağı Kaygı ve Korkular

Bağlanma Bozuklukları ve Ebeveyn Danışmanlığı

Çocuklarda Davranım Problemleri

Ailevi Yaşantıdaki Değişikliklerde Psikolojik Destek (Ölüm, Taşınma vb.)

Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma

Boşanma Dönemi Adaptasyon Zorluklarına Psikolojik Destek

Ders Çalışma ve Okuma Problemleri

Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal,Cinsel)

Evlatlık Alınma ve Edinilme Durumları

Hamilelik ve Yeni Doğum Sonrası Ebeveynlere Danışmanlık

Enürezis (Alt Islatma) , Enkoprezis ( Kaka Tutma Yapma Zorlukları)

Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı Süreci

Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Asperger sendromu vb.)

Yeme Bozuklukları

Kardeş Kıskançlığı

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Öfke Yönetimi ve Davranım Bozuklukları

Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik

Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)

Tırnak Yeme

Uyku Problemleri

Okul Dönemine Başlama Uyum Problemleri

Okul Olgunluğu Değerlendirmesi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Çocuklarda (OKB) Obsesif Kompulsif Bozukluk

 

Ergenlik Dönemi

 

Ergenlik Dönemi Kaygı ve Korkuları

Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma

Mindful Beden ve Nefes Farkındalığı

Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri

Stres Yönetimi

Öğrenci Koçluğu

Uyum ve Davranım Bozuklukları

Sınav Kaygısı

İnternet Kullanımını Çerçevelemek

Takıntılar

Panik Bozukluk

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Ölüm Sonrası Yas Süreci

Yeme Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Cinsel Terapi

Aile ve Kişiler Arası İlişkilerin Yönetimi

 

Yetişkinlik Dönemi

 

Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Çift Terapisi

Yeme Bozuklukları

 Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma

Mindful Beden ve Nefes Farkındalığı

Cinsel Terapi

Panik Bozukluk

Özgül Fobi,  Sosyal Fobi ve Diğer Fobiler

Kayıp, Yas ve Ölüm Süreçleri

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Stres Yönetimi

Yönetici Koçluğu

 

Randevu Al