Psikolog Yağmur Beste EFE

Psikolog Yağmur Beste Efe, lisans eğitimini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji bölümünü burslu olarak tamamlamıştır. Üniversite 3. sınıftayken Riva Psikoloji Merkezi’nde staj yaparak klinik eğitimini desteklemiştir. Üniversite 4. sınıfta Bilgelik Enstitüsü tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Lisans mezuniyetinin ardından bilişsel davranışçı terapi ekolü ile danışan görmeye başlamıştır. Oyun Terapisi ve Çocuklarda Bilişsel Davranışçı terapi eğitimini aldıktan sonra çocuklarla Okula Başlama ve Uyum Problemleri (Davranışsal problemler), Ailevi Yaşantıdaki Değişiklikler (Ölüm, Taşınma vb.), Uyku bozukluğu, Kaygılar ve Korkular (Fobiler ve Tikler), Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal, Cinsel), Boşanma Sonrası Adaptasyon Zorlukları, Kardeş Kıskançlığı, Ders Çalışma ve Okuma Problemleri konularında çalışmıştır.

Çocuk Değerlendirme Testleri

Ψ D-2 Dikkat Testi
Ψ Burdon Dikkat Testi
Ψ Frankfurter Dikkat Testi
Ψ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Ψ Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Ψ Gesell Testi
Ψ Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Ψ Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi
Ψ Catell 2A
Ψ Porteus Labirent Testi
Ψ Benton Görsel Bellek Testi
Ψ Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Ψ Good Enough
Ψ Kelime Söyleyiş Testi

Yetişkin Değerlendirme Testleri

Ψ MMPI
Ψ Beier Cümle Tamamlama
Ψ SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi
Ψ KSE Kısa Semptom Envanteri
Ψ Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği
Ψ Kent EGY ve Porteus Labirentleri
Ψ Mini Mental Test
Ψ ACE-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanterleri

Çalışma Alanları

Çocukluk Dönemi

Ψ Çocukluk Çağı Kaygı ve Korkular
Ψ Bağlanma Bozuklukları ve Ebeveyn Danışmanlığı
Ψ Çocuklarda Davranım Problemleri
Ψ Ailevi Yaşantıdaki Değişikliklerde Psikolojik Destek (Ölüm, Taşınma vb.)
Ψ Boşanma Dönemi Adaptasyon Zorluklarına Psikolojik Destek
Ψ Ders Çalışma ve Okuma Problemleri
Ψ Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal,)
Ψ Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı Süreci
Ψ Yeme Bozuklukları
Ψ Kardeş Kıskançlığı
Ψ Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
Ψ Öfke Yönetimi ve Davranım Bozuklukları
Ψ Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
Ψ Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik
Ψ Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
Ψ Tırnak Yeme
Ψ Uyku Problemleri
Ψ Okul Dönemine Başlama Uyum Problemleri
Ψ Okul Olgunluğu Değerlendirmesi
Ψ Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Ψ Çocuklarda (OKB) Obsesif Kompulsif Bozukluk

Ergenlik Dönemi

Ψ Ergenlik Dönemi Kaygı ve Korkuları
Ψ Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
Ψ Stres Yönetimi
Ψ Öğrenci Koçluğu
Ψ Uyum ve Davranım Bozuklukları
Ψ Sınav Kaygısı
Ψ İnternet Kullanımını Çerçevelemek
Ψ Takıntılar
Ψ Panik Bozukluk
Ψ Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Ψ Ölüm Sonrası Yas Süreci
Ψ Yeme Bozuklukları
Ψ Obsesif Kompulsif Bozukluk
Ψ Aile ve Kişiler Arası İlişkilerin Yönetimi

Yetişkinlik Dönemi

Ψ Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
Ψ Obsesif Kompulsif Bozukluk
Ψ Yeme Bozuklukları
Ψ Panik Bozukluk
Ψ Özgül Fobi, Sosyal Fobi ve Diğer Fobiler
Ψ Kayıp, Yas ve Ölüm Süreçleri
Ψ Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Ψ Stres Yönetimi
Randevu Al