HAKKINDA

Psikolog Gizem Bat, lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde burslu olarak tamamlamıştır. Klinik psikoloji staj deneyiminiİstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesinde klinik eğitimini desteklemiştir. İstanbul Haliç Üniversitesinde Klinik Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamladıktan sonra bilişsel davranışçı terapi ekolü ile danışan görmeye başlamıştır.

Lisans eğitimi devam ederken Özel Eğitim Merkezlerinde ve Kassel Çocuk Esirgeme Kurumunda gönüllü çalışma deneyimi sağlamıştır. TEGV( Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ve TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) ile aktif gönüllü sosyal projelere katılım göstermektedir.

Özel Eğitim Merkezinde özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleriyle danışmanlık deneyimi sağladıktan sonra Özel İzmit Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarında uzun yıllar çocukların gelişim değerlendirmelerini takip ederek ailelerin tutumlarını destekleyici bireysel çalışmalar ile kurum psikoloğu olarak çalışma deneyimi sağlamıştır.

ICF onaylı Profesyonel Koçluk eğitimini aldıktan sonra kariyer koçluğu, lider koçluk, öğrenci koçluğu, yönetici koçluğu alanlarında ergen ve yetişkin danışanlarla çalışmaktadır.

Mindfulness uzmanlık eğitimi almış olup Klinikte Anksiyete Bozukluğunda Mindfulness, Mindful Yeme Bozukluğu, Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma, Mindful Beden ve Nefes Farkındalığı alanlarında çocuk,ergen ve yetişkinler ile çalışmaktadır.

SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) ile sosyal becerileri gelişmekte olan çocuklarla uygulamalar yapmaktadır. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi) 7 modülden oluşur. İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri, Atılganlık Becerileri, Duygulara Yönelik Beceriler, Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri, Sorun Çözme Becerileri, Plan Yapma Becerileri, Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri ile sosyal beceri çalışmalarını desteklemektedir.

Oyun Terapisi Eğitimi aldıktan sonra çocuklarla Okula Başlama ve Uyum Problemleri (Davranışsal problemler),Ailevi Yaşantıdaki Değişiklikler (Ölüm, Taşınma vb.),Uyku bozukluğu, Kaygılar ve Korkular (Fobiler ve Tikler), Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal,Cinsel) , Boşanma Sonrası Adaptasyon Zorlukları, Kardeş Kıskançlığı,Ders Çalışma ve Okuma Problemleri, Evlatlık Alınma ve Edinilme Durumları alanlarında çalışmaktadır.

Yaratıcı Sanat Terapisi Eğitimi kapsamında Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk),Kaygı Bozuklukları (Panik Atak, Fobiler), Yeme Bozukluklarıalanlarında çocuk, ergen ve yetişkinler ile çalışmaktadır.

Gazete yazıları yayımlamış ve seminer programları ile İzmit’te çeşitli özel kurumlarda psikolojik sağlamlık farkındalık alanında eğitimler vermeye devam etmektedir.

Çocuk Değerlendirme Testleri

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISCIV)- Türk Psikologlar Derneği
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi – Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği
 • Moxo Dikkat Performans Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Peabody Kelime Testi
 • Gessel Gelişim Testi
 • Cattel 2A Zeka Testi
 • Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Koppitz İnsan Çizim Testi, Draw a Person
 • Aile Çiz Testi, Ağaç Testi, Bahçe Testi
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Anksiyete Ölçeği
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği, Sosyal Fobi Ölçeği
 • I.Düzey Yanlış İnanç Testi, Sall Ann Testi
 • Beklenmedik İçerik Testi, Dondurma Kamyonu Testi
 • I.Düzey Yanlış İnanç Testi, Chocolate Bar Testi
 • Zihin Kuramı ile Çocuk Göz Testi, Örtük Çağrışım Testi
 • Zihin Kuramı ile Çocuklar İçin Garip Hikayeler Testi

Yetişkin Değerlendirme Testleri

 • MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği, BEIER Cümle Tamamlama Testi
 • SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Kısa Semptom Envanteri

ÇALIŞMA ALANLARI

Çocukluk Dönemi

 • Çocukluk Çağı Kaygı ve Korkular
 • Bağlanma Bozuklukları ve Ebeveyn Danışmanlığı
 • Çocuklarda Davranım Problemleri
 • Ailevi Yaşantıdaki Değişikliklerde Psikolojik Destek (Ölüm, Taşınma vb.)
 • Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma
 • Boşanma Dönemi Adaptasyon Zorluklarına Psikolojik Destek
 • Ders Çalışma ve Okuma Problemleri
 • Travmalar ve İstismar (Fiziksel, Duygusal,Cinsel)
 • Evlatlık Alınma ve Edinilme Durumları
 • Hamilelik ve Yeni Doğum Sonrası Ebeveynlere Danışmanlık
 • Enürezis (Alt Islatma) , Enkoprezis ( Kaka Tutma Yapma Zorlukları)
 • Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı Süreci
 • Gelişimsel Bozukluklar (Otizm, Asperger sendromu vb.)
 • Yeme Bozuklukları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
 • Öfke Yönetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
 • Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
 • Tırnak Yeme
 • Uyku Problemleri
 • Okul Dönemine Başlama Uyum Problemleri
 • Okul Olgunluğu Değerlendirmesi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Çocuklarda (OKB) Obsesif Kompulsif Bozukluk

Ergenlik Dönemi

 • Ergenlik Dönemi Kaygı ve Korkuları
 • Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma
 • Mindful Beden ve Nefes Farkındalığı
 • Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
 • Stres Yönetimi
 • Öğrenci Koçluğu
 • Uyum ve Davranım Bozuklukları
 • Sınav Kaygısı
 • İnternet Kullanımını Çerçevelemek
 • Takıntılar
 • Panik Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Ölüm Sonrası Yas Süreci
 • Yeme Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Cinsel Terapi
 • Aile ve Kişiler Arası İlişkilerin Yönetimi

Yetişkinlik Dönemi

 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çift Terapisi
 • Yeme Bozuklukları
 • Mindful Şefkat, Mindful Stres Azaltma
 • Mindful Beden ve Nefes Farkındalığı
 • Cinsel Terapi
 • Panik Bozukluk
 • Özgül Fobi, Sosyal Fobi ve Diğer Fobiler
 • Kayıp, Yas ve Ölüm Süreçleri
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Stres Yönetimi
 • Yönetici Koçluğu
Randevu Al