Psikolog Sedanur Aktürk

Psikolog Sedanur Aktürk, lisans eğitimini Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. Klinik psikoloji staj deneyimini Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezinde tamamlamıştır. Lisans eğitimi devam ederken Kocaeli Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Esirgeme Kurumu ve klinik alanlarda staj deneyimi sağlamıştır.
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Özel Burçak Şener Koleji Anaokulunda çocukların gelişim değerlendirmelerini takip ederek ailelerin tutumlarını destekleyici bireysel çalışmalar ile kurum psikoloğu olarak çalışma deneyimi sağlamıştır. El Ele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çocuklarda gelişim geriliği, gelişimsel bozukluklar, çocuk ve ergenlerde görülen psikolojik sorunlar alanlarında çalışmış ve ailelerine danışmanlık sağlamıştır. Bunların yanı sıra kreşlerde, anaokullarında ve ilkokullarda ailelere ve çocuklara yönelik birçok seminer vermiştir.
Seminer konuları arasında çocuklarda görülen psikolojik sorunlar ve bunlarla başa çıkmanın yolları, aile içi iletişim, çocuklarda sınırlar ve çocuklarda öfke krizlerinin yönetimi bulunmaktadır. Klinik alandaki çalışmalarına Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezinde devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

• Bilişsel Davranışçı Terapi – İstanbul Gedik Üniversitesi Yüksek Lisans
• Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi- Nevin Dölek
• Oyun Terapisi- Oyun Terapileri Derneği
• Kriz ve Yas Terapisi- İzmir Psikoloji Enstitüsü
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi – Ruh Sağlığı Derneği
• SASX Sürekli Performans Testi- Sedat İrgil
• Frostig II Görsel Algı Testi
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
• Peabody Kelime Testi
• Gessel Gelişim Testi
• Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Aile Çiz Testi, Ağaç Testi, Bahçe Testi
• Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Anksiyete Ölçeği, Sosyal Fobi Ölçeği
• MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
• Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği
• Beck Umutsuzluk Ölçeği, BEIER Cümle Tamamlama Testi
• SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
• Kısa Semptom Envanteri

Çalışma Alanları

Çocukluk Dönemi

• Çocukluk Çağı Kaygı ve Korkular
• Bağlanma ve Ebeveynden Ayrılma Problemleri
• Çocuklarda Davranış Problemleri
• Ailevi Yaşantıdaki Değişikliklerde Psikolojik Destek (Ölüm, Taşınma vb.)
• 0-6 Yaş Gelişim Takibi
• Boşanma Dönemi Adaptasyon Zorluklarına Psikolojik Destek
• Ders Çalışma ve Okuma Problemleri
• Travma ve İstismar (Fiziksel, Duygusal, Cinsel)
• Uyku Bozuklukları
• Enürezis (Alt Islatma), Enkoprezis (Kaka Tutma -Yapma Zorlukları)
• Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı Süreci
• Yeme Bozuklukları
• Kardeş Kıskançlığı
• Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
• Öfke Yönetimi ve Davranım Bozuklukları
• Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
• Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik
• Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi)
• Tırnak Yeme
• Okul Dönemine Başlama Uyum Problemleri
• Okul Olgunluğu Değerlendirmesi
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Çocuklarda (OKB) Obsesif Kompulsif Bozukluk

Ergenlik Dönemi

• Ergenlik Dönemi Kaygı ve Korkuları
• Ergenlik Dönemi Psikolojik ve Gelişimsel Problemleri
• Öfke Kontrolü
• Akran İletişimi
• Problemli İnternet Kullanımı
• Ergenlerde Görülen Cinsel Problemler
• Sosyal Kaygılar, İçe Dönüklük ve Özgüven Problemleri
• Stres Yönetimi
• Uyum ve Davranım Bozuklukları
• Sınav Kaygısı
• Akademik Başarısızlık
• Panik Bozukluk
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Yas Süreci
• Yeme Bozuklukları
• Obsesif Kompulsif Bozukluk
• Aile İçi İletişim

Yetişkinlik Dönemi

• Duygudurum Bozuklukları
• Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları (Özgül Fobi, Sosyal Fobi…)
• Obsesif Kompulsif Bozukluk
• Yeme Bozuklukları
• Panik Bozukluk
• Kayıp, Yas ve Ölüm Süreçleri
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Stres Yönetimi
Randevu Al