Çocuğun yaşına uygun normal gelişimi nasıldır ?

Yenidoğan bebek;

Sırt üstü yattığında dizlerini karnına  çeker, kollarını kıvırır. Yüz üstü konduğu zaman kafasını kendiliğinden yana   çevirebilir. Emme, arama, yakalama refleksi vardır.

Bir aylık bebek;

Yüzükoyun yatırılınca kafasını havaya kaldırabilir, ellerinden tutup oturtulur duruma getirilirse kafası geriye düşer, henüz kafasını tutamaz. Anneyi tanımaya başlar.

İki aylık bebek;

Babayı tanımaya başlar. Sesler çıkarmaya başlar, başını kısa süreli dik tutabilir.

Üç aylık bebek;

Yüzükoyun yatırılınca kolları ile destek alarak kafasını kaldırır, sağa sola  çevirir. Uzun süreli başını dik tutabilir. Sesleri ve renkleri takip edebilir, ellerini ağzına götürmeye başlar.

Dört aylık bebek;

Sırt üstü yatarken ellerine verilen  çıngırağı tutar ve sallar. Gövdesini sağa sola çevirmeye başlar. Konuşulunca bir takım seslerle karşılık verir ve güler.

Beş aylık bebek;

Yattığı yerde yuvarlanıp ters dönebilir. Yakmma konan e yalart kendiliginden

alabilir. Yere d en oyuncaklart gozleri ile izler.

Altı aylık bebek;

Destekle oturabilir. Yabancıları tanıdıklarından ayırabilir, sırt üstü yatarken başına konan örtüyü çekerek oynar. Alt çenedeki iki kesici diş çıkar. Oyuncağı bir elinden öteki eline geçirebilir.Adıyla çağırılınca dönüp bakar, her  şeyi ağzına götürür.

Sekiz aylık bebek;

Kollarından tutulunca doğrulup oturur.Eşyaları atarak oynar. Düşen oyuncağı yerde arar, ” baba, mama” vb. basit heceli kelimeleri söyleyebilir.

Dokuz aylık bebek;

Destekle ayakta durabilir ve yürüme hareketleri yapar. Arka arka emekler, yerden boncuk, düğme vs.  şeyleri alabilir.

On aylık bebek;

Yatarken kendi kendine kalkıp oturabilir, yardımsız ayağa kalkar. İşittiği sözleri tekrarlar. El çırpar, hoşçakal  anlamında el sallar.

On üç aylık bebek;

Elinden tutulunca yürür. Söylenenlerin bazılarını anlar, 2-3 kelime söyleyebilir. Top ile oynar.

On beşlek aylık bebek;

Yardımsız yürür, yardımla merdiven çıkar, 4-5 kelime söyler. Gösterilen bir  şeyi alp getirir.

On sekiz aylık çocuk;

Koşabilir, zıplar, 8-10 kelime söyleyebilir özellikle kız çocukları. Ön bıngıldak kapanır.

Yirmi aylık çocuk;

Geri geri yürüyebilir, eğilip yerden bir  şey alabilir, elinden tutulunca merdiven çıkar, iki kelimeli cümle kurabilir.

Yirmi dört aylık çocuk;

Merdiven iner, çıkar. Organlarını tanır, tuvalet ihtiyacını bildirir, eşyalara  tırmanır, üç kelimeli

cümle kurabilir.

Üç yaşındaki çocuk;

Kalemi tutar, 3-4 kelimeli cümle kurar, şarkı söyler, soru sorar, kendi giyinip soyunabilir.

Dört yaşındaki çocuk;

Bir kaç sayı sayabilir, renk tanıyabilir. Grup oyunlarına katılır, para sayar, masal anlatır, tuvaletini kendi yapar.

Beş yaşındaki çocuk;

Yaşını bilir, resim çizer. Renkleri tanır, ayakkabılarını bağlar.

Altı yaşındaki çocuk;

1O’a kadar sayabilir. Sağ ve sol elini gösterebilir, paraları sayar.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.